Lokman Hekim 1024x667 - دانشگاه لوکمان حکیم

دانشگاه لوکمان حکیم در بین دانشگاه های ترکیه در زمینه علوم بهداشتی برجسته است. این دانشگاه آموزش پزشکی مدرن ارائه می دهد. همچنین این فرصت را به دانش آموزان می دهد تا دانش عملی و نظری را با هم ترکیب کنند. در زمینه آموزش در ترکیه، هدف آن انتقال نوآوری در علوم بهداشتی به دانش آموزان است. این دانشگاه به خاطر آزمایشگاه های مجهزش شناخته شده است. این آزمایشگاه ها تجربه عملی را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

این دانشکده متشکل از دانشگاهیان با تجربه و شناخته شده در این زمینه است. این اعضای هیئت علمی به روزترین اطلاعات را در اختیار دانشجویان قرار می دهند. این دانشگاه همچنین با دانشگاهیان بین المللی همکاری می کند. این به دانش آموزان یک دیدگاه جهانی می دهد.

دانشگاه لوکمان حکیم همچنین به خاطر باشگاه های دانشجویی و فعالیت های اجتماعی خود متمایز است. این فعالیت ها به دانش آموزان کمک می کند تا مهارت های اجتماعی خود را توسعه دهند. همچنین دانش آموزان این فرصت را دارند که با افرادی از فرهنگ های مختلف ملاقات کنند.

خدمات بهداشتی نیز در محوطه دانشگاه ارائه می شود. این خدمات برای حفظ سلامت دانش آموزان و دانشگاهیان طراحی شده اند. دانشگاه لوکمان حکیم همچنین به پروژه های خدمات اجتماعی اهمیت زیادی می دهد. از طریق این پروژه ها، دانش آموزان احساس مسئولیت اجتماعی را پرورش می دهند.

دانشگاه لوکمان حکیم به طور مداوم برای بهبود کیفیت آموزش در ترکیه تلاش می کند. دانشگاه با همکاری Find And Study به برنامه های تبادل دانشجو اهمیت زیادی می دهد. این برنامه ها به دانش آموزان اجازه می دهد تا سیستم های آموزشی در کشورهای مختلف را تجربه کنند.

دانشجویان در طول مدت حضور خود در دانشگاه از یک سیستم پشتیبانی جامع بهره مند می شوند. این سیستم شامل خدمات مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی شغلی می باشد. دانشگاه لوکمان حکیم تمام منابع لازم را برای دانش آموزان برای دستیابی به اهداف شغلی خود فراهم می کند.

Find And Study برای دانشجویانی که برای دانشگاه لوکمان حکیم درخواست می کنند راهنمایی می کند. همچنین خدمات مشاوره ای را در طول فرآیند ترجیح دانشگاه ارائه می دهد. هدف این خدمات تسهیل زندگی آموزشی دانش آموزان است.

در خاتمه، دانشگاه لوکمان حکیم پیشگام در آموزش بهداشت در بین دانشگاه های ترکیه است. این دانشگاه سطح بالایی از آموزش را برای دانشجویان فراهم می کند. همکاری با Find And Study با ارائه فرصت های بیشتر به دانش آموزان، تجربه آموزشی آنها را غنی می کند.

ANKARA
ANKARA

اطلاعات بیشتر

آلبوم عکس