findandstudy pasaport ogrenci vize 1 814x1024 - نامه پذیرش و ویزای دانشجویی

نامه پذیرش برای تحصیل در ترکیه: دروازه شما برای ثبت نام دانشگاه

دواطلبین و دانشجویان خارجی که در نظر دراند در دوره و یا مقاطع کاردانی و یا کارشناسی و یا کارشناسی ارشد و یا دکترا ادامه تحصیل دهندجهت اخذ ویزا و ثبت نام در دانشگاه می‌بایست از دانشگاه مذکور “گواهی پذیرش” اخذ نمایند. گواهی پذیرش یک سند رسمی است که نشانگر قبول درخواست شما برای ادامه تحصیل توسط دانشگاه مورد نظر می‌باشد. این گواهی و مدرک همچنین جهت اخذ “ویزای تحصیلی” از کنسولگری ترکیه در کشور متبوع شما ضروری است.

پیشنهاد نامه پذیرش: مسیر ثبت نام در دانشگاه های خصوصی ترکیه

داوطلبین و دانشجویان دانشگاه های خصوصی قبل از “گواهی پذیرش” “دعوتنامه” دریافت خواهند کرد. این دعوتنامه که توسط دانشگاه های خصوصی ارسال می شود نشانگر آن است که دانشگاه خصوصی مربوطه درخواست دواطلب و یا دانشجو را حهت ثبت نام پذیرفته است. دعوتنامه حاوی اطلاعات و جزئیاتی در مورد هزینه تحصیلی و مدت زمان تحصیل و اطلاعات لازم در خصوص رشته تحصیلی مورد درخواست شما خواهد بود. جهت تکمیل کردن امور ثبت نام در دانشگاه های خصوصی ابتدا می‌بایست مبلغ اعلام شده در دعوتنامه را به حساب رسمی دانشگاه واریز کنید و سپس “گواهی پذیرش” خود را از دانشگاه دریافت نمائید.

پیشنهاد نامه پذیرش: مسیر ثبت نام در دانشگاه های دولتی ترکیه

داوطلبین و دانشجویان دانشگاه های دولتی مستقیما “گواهی پذیرش” خود را دریافت می کنند که حاکی از آن است که دانشگاه با ثبت نام آنان در رشته مربوطه موافقت و تأیید نموده است. در این مرحله نیازی به پرداخت هیچ وجهی نیست. مدت زمان ارسال گواهی پذیرش به داوطلبین و یا دانشجویان در دانشگاه های دولتی و دانشگاه های خصوصی متفاوت است. دواطلبین و دانشجویانی که توسط Find And Study مراجعه می‌نمایند با پیگیری‌های لازم در مدت زمان کمتری “گواهی پذیرش” خود را دریافت خواهند نمود. این موسسه با پیگیری های لازم در دانشگاههای دولتی و دانشگاههای خصوصی در اسرع وقت “گواهی پذیرش” را به داوطلبین و دانشجویان ارسال و تحویل خواهد نمود. شما می توانید با همکاری Find And Study هم از مزایای ثبت نام سریع در دانشگاه های دولتی و هم از فرصت های بورس تحصیلی در دانشگاه های خصوصی بهره مند شوید.