abdullah gul universitesi find and study - دانشگاه عبدالله گل

دانشگاه عبدالله گل ساختاری نوآورانه در بین دانشگاه های ترکیه دارد. واقع در کایسری، به دلیل رویکرد مدرن خود به آموزش متمایز است. هدف آن ایجاد تغییر در زمینه آموزش در ترکیه است. فرصت های عملی و همچنین دانش نظری را به دانش آموزان ارائه می دهد. Find And Study به دانشجویان کمک می کند تا از فرصت های موجود در این دانشگاه مطلع شوند.

محوطه دانشگاه در خط مقدم زیرساخت های فناوری قرار دارد. فرصت های زیادی برای تحقیق و توسعه برای دانش آموزان فراهم می شود. دانشگاه عبدالله گل دارای رویکرد پردیس پایدار است. این باعث می شود که آن را در بین دانشگاه های ترکیه منحصر به فرد کند. Find And Study این رویکرد محیط زیستی را به عنوان نمونه ای برای دانش آموزان نشان می دهد.

این دانشگاه به همکاری های بین المللی اهمیت زیادی می دهد. این دانشگاه با بسیاری از دانشگاه های جهان همکاری دارد. این به دانش آموزان بینشی جهانی می دهد. این رویکرد که نفس تازه ای در سیستم آموزشی ترکیه است، درهای زیادی را به روی دانش آموزان می گشاید. Find And Study معتقد است که این تجربیات بین المللی ارزشمند هستند.

برنامه های آکادمیک مسیرهای شغلی مختلفی را به دانش آموزان ارائه می دهد. دانشگاه عبدالله گل رویکردی دانشجو محور در آموزش را اتخاذ کرده است. هر دانش آموز بر اساس علایق فردی خود هدایت می شود. این رویکرد دانشجو محور به آموزش در ترکیه دانشگاه را متمایز می کند.

در نتیجه، دانشگاه عبدالله گل یک تجربه دانشگاهی غنی را هم از نظر آکادمیک و هم از نظر اجتماعی ارائه می دهد. این دانشگاه به دلیل ساختار مدرن و نوآورانه خود در بین دانشگاه های ترکیه شناخته شده است. Find And Study کیفیت آموزش و فرصت های ارائه شده توسط این دانشگاه را به دانشجویان توصیه می کند.

KAYSERI
KAYSERI

اطلاعات بیشتر

آلبوم عکس