OSTIM Technical 1024x667 - OSTIM Technical دانشگاه

فنی OSTIM که اولین دانشگاه واقع در یک منطقه صنعتی در ترکیه است، یک دانشگاه پایه است که توسط بنیاد OSTİM در آنکارا در سال 2017 تأسیس شده است.

به عنوان دانشگاه فنی OSTIM، این دانشگاه با مساحت کل 41886 متر مربع، کتابخانه، کارگاه های آموزشی رایگان، تکنوپارک، مناطق ورزشی و اجتماعی، 6 دانشکده و 521 کارمند آموزشی به دانشجویان ما آموزش می دهد.

این یک دانشگاه چند فرهنگی با تعداد 521 دانشجوی خارجی است که از طریق انواع نمایشگاه ها، تبلیغات و سازمان های مرتبط با آموزش توسط موسسات و سازمان های خارج از کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند. از ایستگاه مترو 0 متر فاصله دارد و فاصله تا کیزیلای حدود 20-25 دقیقه است. فاصله دانشگاه فنی OSTİM از شهرهای بزرگ 445 کیلومتر از استانبول، 7476 کیلومتر از آنتالیا، 1012 کیلومتر از دیاربکر، 878 کیلومتر از ارزروم، 589 کیلومتر از ازمیر و 416 کیلومتر از سامسون است.

دانشگاه فنی Ostim یک برنامه تبادل Erasmus+ دارد. شما به راحتی می توانید برای برنامه های دانشگاه فنی Ostim با Find And Study درخواست دهید.

اطلاعات بیشتر

آلبوم عکس