findandstudy turkiyede saglik - Türkiye'de Sağlık

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu bölgedeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibarıyla bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82’inci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir. (Bu tutar aylık /143,10 TL’dir)

Diğer taraftan, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir. Öğrenciler, öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortasına dahil olmak için üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır. Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde yazılı olarak talepte bulunmaları gerekmektedir.